Centrum Medyczne Suliga - chirurgia plastyczna

Najczęstsze zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej


Onkologia jest to jedna z najważniejszych obecnie dziedzin medycyny, ponieważ zajmuje się problemem, który dotyka naprawdę sporą ilość osób, czyli wszelkiego rodzaju nowotworami. Zadaniem osób zajmujących się onkologią jest nie tylko samo wykrycie czy leczenie, ale także często także wykonywanie zabiegów chirurgicznych. Oto najpowszechniejsze typu zabiegów w chirurgii onkologicznej.

Zabiegi oszczędzające, paliatywne i cytoredukcyjne

Pierwszym rodzajem typowego zabiegu w kontekście chirurgii onkologicznej są tak zwane zabiegi oszczędzające, których celem jest ochrona możliwie jak największego odcinka zainfekowanego organu. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych rodzajów zabiegu oszczędzającego jest niewątpliwie tak zwane BCT, czyli zabieg oszczędzający pierś. Dzieje się tak poprzez wycięcie znajdującego się na piersi guza rakowego wraz z jak najmniejszą ilością zdrowej tkanki, a cała operacja uzupełniana jest o radioterapię. Innym tego typu zabiegiem jest masektomia z zaoszczędzeniem skóry.

Zabiegi paliatywne, czyli drugi rodzaj zabiegu onkologicznego, polegają na zwiększeniu komfortu, z jakim pacjent przechodzi chorobę nowotworową. Do takich zabiegów zaliczyć możemy na przykład wykonanie zespoleń w układzie pokarmowym w taki sposób, by ominąć nieoperacyjny guz nowotworowy, amputację piersi w przypadku krwawiącego bądź też owrzodziałego guza nowotworowego, resekcję guza, który powoduje krwawienie do układu pokarmowego pacjenta, wycięcie guza esicy, czyli fragmentu należącego do jelita grubego wraz z wyłonieniem przetoki kałowej w powłokach jamy brzusznej z powodu znacznego rozrostu guza.

Zabieg cytoredukcyjny jest to metoda chirurgii onkologicznej, która polega na zmniejszeniu lub całkowitym usunięciu tkanki nowotworowej przed zastosowaniem innego chirurgicznego sposobu leczenia. Wśród takich zabiegów wyróżniamy między innymi takie sposoby, jak wycięcie guza nowotworowego, który nie reaguje na zastosowane leczenie systemowe, stopniowe wycięcie guzów przerzutowych do otrzewnej w przypadku raka jajnika, dootrzewną chemioterapię perfuzyjną w hipertermii HIPEC oraz cytoredukcję optymalną, która wykonywana jest tuż przed chemioterapią systemową.

Operacje radykalne, rekonstrukcyjne i wspomagające

Wśród zabiegów, jakie dotyczą chirurgii onkologicznej, nie możemy zapominać również o metodzie radykalnej, czyli całkowitym operacyjnym usunięciu nowotworu wraz z fragmentem tkanki, która znajduje się w jego pobliżu. W przypadku gdy po operacji w okolicy wyciętej tkanki nadal będą wykrywane nowotwory, to należy wykonać poszerzenie marginesu tkankowego lub dokonać całkowitego wycięcia organu, którego dotyczył nowotwór. Z kolei metoda rekonstrukcyjna, która niejako jest powiązana z metodą radykalną, należy do zabiegów, których zadaniem jest możliwie w jak największym stopniu odbudowanie miejsca, z którego został usunięty nowotwór. Trzeci z tych typów, czyli zabiegi wspomagające, polegają na przykład na założeniu cewników do dużych naczyń krwionośnych w przypadku chemioterapii lub wycięciu jajników wytwarzających dużą ilość hormonów.

Wróć